POPPENHUIS’ WERELD

18 November 2016 // by Furkan Kose

POPPENHUIS’ WERELD

11/2016

Ontworpen voor het project ‘Doll’s House’: architecten voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. Een initiatief om aandacht te vragen voor kinderen met de zeer ernstige energiestofwisselingsziekte.

20 architecten werden gevraagd een poppenhuis te ontwerpen en te bouwen. Deze bijzondere poppenhuizen zullen vanaf eind maart 2017 door Nederland tentoongesteld worden en medio 2017 worden geveild. Ook zal er een boek uitgebracht worden over dit initiatief en alle poppenhuizen. De opbrengsten komen ten goede aan Energy4all en Stofwisselkracht. Via hen zal onderzoek naar energiestofwisselingsziektes worden ondersteund.

De atelier PUUUR bijdrage ‘POPPENHUIS’ WERELD’ is meer dan alleen een poppenhuis. Het is een ruimtelijk spel voor kinderen waarbij zij telkens opnieuw uitgedaagd en geprikkeld worden in hun fantasie. De elementen kunnen op oneindig verschillende manieren geschakeld worden en elke keer zal er weer een andere fantasie wereld ontstaan, een dorp, een straat, een huis, een toren, een trein, een draak, een slang, een schorpioen…

 

 

Volg het Doll’s House project op facebook.com/d0llsh0use/

Model uitgevoerd door Studio KU+ www.studiokuplus.comProject-pics

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


PUUUR BSH facades finished

17 November 2016 // by Furkan Kose

GEVEL UIT DE STEIGERS PUUUR_BSH

11-2016

Our project PUUUR BSH in Buiksloterham in Amsterdam North is finaly scaffold free! Always a great moment and we are proud of the result! tight prefabricated masonry with unique brick dimensions and color palette!Project-pics

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


ATELIER PUUUR INCLUDED IN THE BOOK ‘ HET GROOT GEDENKBOEK 2016’ [ THE BIG MEMORIAL BOOK]

17 November 2016 // by Furkan Kose

 

ATELIER PUUUR INCLUDED IN THE BOOK ‘HET GROOT GEDENKBOEK 2016’ [ THE BIG MEMORIAL BOOK ]

10-2016

We are pleased to announce that Atelier PUUUR is included in the publication ‘Groot Gedenkboek 2016, with two special projects of us. Projects addressing future perspectives and current challenges for the funeralworld.

Among others the Islamic funeral pavilion [winner Golden Pyramid 2014 nomination Amsterdam Architecture Prize 2013] is discussed in an extensive interview about Islamic burial in the Netherlands.

The pavilion can be visited at the New Eastern Cemetery [De Nieuwe Ooster Begraafplaast]  in Amsterdam.

From the preface: HOW DO WE REMEMBER? NOTHING REMAINS AS IT IS “Netherlands remembers now completely different from a century ago. The ritual landscape from beeing born, die, commemorate and remember loved ones will be surprisingly different from us, say, a hundred years from now. […] Nothing remains what it is, in our minds, in our country, the familiar Dutch city decors and green countrysides evolve quickly. How? this is the subject of this book. A compact team of experts tackled this question..? how do we commemorate? They did research, visited sites, held interviews, made exhibitions with funeral professionals and with uninhibited students of spatial planning. This book portrayed in a kaleidoscopic way, the ritual landscape in the Netherlands and beyond. ”

‘HET GROOT GEDENKBOEK 2016’ [THE BIG MEMORIAL BOOK]. Memorials then, now, soon. Search through the ritual landscape “has recently been released and can be ordered here:Project-pics

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


ATELIER PUUUR OPGENOMEN IN HET GROOT GEDENKBOEK 2016

17 November 2016 // by Furkan Kose

 

ATELIER PUUUR OPGENOMEN IN HET GROOT GEDENKBOEK 2016

10-2016

Verheugd delen wij u mee dat Atelier PUUUR is opgenomen in Het Groot Gedenkboek met twee bijzondere projecten. Projecten die inspelen op toekomstperspectieven en huidige uitdagingen voor de uitvaartwereld.

O.a. het islamitisch uitvaartpaviljoen [winnaar Gouden Piramide 2014, nominatie Amsterdamse Architectuur Prijs 2013] wordt besproken in een uitgebreid interview over islamitisch begraven in Nederland.

Het paviljoen is te bezoeken op De Nieuwe Ooster Begraafplaats in Amsterdam.

Uit het voorwoord:

HOE GEDENKEN WIJ?
NIETS BLIJFT WAT HET IS

”Nederland gedenkt nu compleet anders dan een eeuw geleden. Het rituele landschap van geboren worden, sterven, herdenken en herinneren van dierbaren zal na ons, pakweg over honderd jaar weer verrassend anders zijn. […] Niets blijft wat het is, in ons hoofd, in ons land. Het vertrouwde Hollandse stadsdecor en groene platteland evolueren razendsnel mee. Hoe? Hierover gaat dit boek.

Een compact team van experts boog zich over de bondige vraag: hoe herdenken we?
Ze deed daarvoor onderzoek, bezocht locaties, hield interviews, maakte tentoonstellingen met funeraire professionals en met onbevangen studenten ruimtelijke ordening. In dit boek wordt op caleidoscopische wijze het rituele landschap in Nederland en ook daarbuiten in beeld gebracht.”

‘Het Groot Gedenkboek. Gedenkplaatsen toen, nu, straks. Zoektocht door het ritueel landschap’ is onlangs uitgebracht en hier te bestellen:Project-pics

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


Atelier PUUUR with PUUUR BLOK project included in N.A.i. Architecture in the Netherlands Yearbook 2015 / 2016

13 May 2016 // by Furkan Kose

 

Atelier PUUUR with PUUUR BLOK project included in N.A.i. Architecture in the Netherlands Yearbook 2015 / 2016

04-2016

Yearbook Architecture in the Netherlands in 2016 is the international showcase for Dutch architecture.

“The four-member editorial board, consisting of Tom Avermaete (Professor of Methods and Analysis, Faculty of Engineering, TU Delft), Kirsten Hannema (freelance architecture critic), Hans van der Heijden (architect) and Edwin Oostmeijer (independent developer) selects the 30 most outstanding projects in were completed last year and describes the main developments and trends affecting the production and design of the Dutch architecture.

The editorial office points out a search for an alternative way of development and a new definition of the architectural project. She sees a new group eager young architects to enter the stage of Dutch architecture. Unlike their predecessors SuperDutch, they want to refresh from the existing. Reinterpretation and radicalization of classical notions of composition, typology and tectonics are central. They emphasize the co-productive nature of the architecture instead of the architect as soloist visionary.”

 

Project-pics


PUUUR BLOK opgenomen in het N.A.i. Architectuur in NL Jaarboek 2015 / 2016

13 May 2016 // by Furkan Kose

 

atelier PUUUR met het project PUUUR BLOK opgenomen in N.A.i. Architectuur in NL Jaarboek 2015 / 2016

04-2016

Het Jaarboek Architectuur in Nederland 2016 vormt het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst.

‘De vierkoppige redactie, bestaand uit Tom Avermaete (hoogleraar Methoden en Analyse, Faculteit bouwkunde, TU Delft), Kirsten Hannema (freelance architectuurcriticus), Hans van der Heijden (architect) en Edwin Oostmeijer (zelfstandig projectontwikkelaar) selecteert de 30 opmerkelijkste projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en trends die de productie en vormgeving van de Nederlandse architectuur beïnvloeden.

De redactie signaleert een zoektocht naar een alternatieve manier van projectontwikkeling en een nieuwe definitie van het architectuurproject. Zij ziet dat een groep jonge architecten staat te trappelen om het podium van de Nederlandse architectuur te betreden. Anders dan hun SuperDutch voorgangers, willen zij vernieuwen vanuit het bestaande. Herinterpretatie en radicalisering van klassieke begrippen als compositie, typologie en tektoniek staan daarbij centraal. Ze leggen de nadruk op het co-productieve karakter van de architectuur en minder op de architect als solistische visionair.’

Project-pics


NOMINATION Amsterdam Architecture Price / Gouden A.A.P. 2016 for Atelier PUUUR – PUUUR BLOK !

13 May 2016 // by Furkan Kose

NOMINATion Amsterdam ArchitecturE Price / Gouden A.A.P. 2016 for Atelier PUUUR – PUUUR BLOK !

04-2016

The Amsterdam Architecture Price (A.A.P.) is an initiative of Amsterdam Centre for Architecture [ARCAM]. The A.A.P. 2016 is awarded to the building according to a jury as best seen from all construction projects that have been completed within the municipality of Amsterdam in 2015. The jury, this year consisting of Madeleine Maaskant, architect Bart Reuser and architectural historian Marieke Berkers have nominated on ten projects. In addition to the jury prize, also a winner will be chosen by a public jury.

Project-pics


NOMINATIE Amsterdamse Architectuur Prijs / Gouden A.A.P. 2016 voor Atelier PUUUR – PUUUR BLOK !

13 May 2016 // by Furkan Kose

NOMINATIE Amsterdamse Architectuur PRIJS / gouden A.a.p. 2016 voor atelier puuur – puuur blok !

04-2016

De Amsterdamse Architectuur Prijs (A.A.P.) is een initiatief van Architectuurcentrum Amsterdam [ARCAM]. De A.A.P. 2016 wordt uitgereikt aan het gebouw dat volgens een jury als beste wordt gezien van alle bouwprojecten die in 2015 binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam zijn opgeleverd. De vakjury, dit jaar bestaande uit Madeleine Maaskant, architect Bart Reuser en architectuurhistoricus Marieke Berkers heeft de keuze laten vallen op tien projecten. Voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt er ook een winnaar gekozen door een publieksjury.

Project-pics


WINNER Zuiderkerkprijs 2015 – Atelier PUUUR with PUUUR BLOK !

3 December 2015 // by Furkan Kose

winner Zuiderkerkprijs 2015 – Atelier PUUUR with PUUUR BLOK !

11-2015

We are proud and delighted with this recognition.

Three projects nominated by a professional jury make chance of winning the annual prize which is awarded by the City of Amsterdam for the best completed housing project in Amsterdam.
The prize will be awarded this year for the 18th time.

Project-pics

 


WINNAAR Zuiderkerkprijs 2015 _ atelier PUUUR met PUUUR BLOK !

3 December 2015 // by admin

WINNAAR Zuiderkerkprijs 2015 _ atelier PUUUR met PUUUR BLOK !

11-2015

Wij zijn vereerd en blij met deze waardering!

Door een vakjury zijn 3 projecten genomineerd die kans maken op de jaarlijkse prijs die uitgereikt wordt door de gemeente Amsterdam voor het beste gerealiseerde woningbouw project in Amsterdam.
De prijs wordt dit jaar voor de 18 keer uitgereikt.

De algemene criteria die de jury bij de beoordeling hanteert zijn: architectuur, stedenbouw, materialisatie, programma en duurzaamheid.’

“De vakjury van heeft unaniem gekozen voor Blok 0 – PUUUR BLOK als winnaar van de Zuiderkerkprijs 2015. Het project is een prachtig voorbeeld van uitstekende samenwerking tussen alle partijen en straalt op alle fronten klasse uit. Het gebouw heeft een slimme, flexibele indeling gekregen, is gebouwd met duurzame materialen en is 100% klimaatneutraal. Het project bestaat uit achttien appartementen en twee kadewoningen in de nieuwe wijk Houthaven aan het IJ. Opvallend is het gebruik van hoogwaardige materialen voor de woningen: o.a. lichte natuurstenen gevels met grote aluminium (vouw)puien, grote raamvlakken en een afwerking met duurzame materialen.”

Project-pics