Amstelkwartier Blok1

29 November 2016 // by Furkan Kose

 

atelier PUUUR Amstelkwartier Blok1, Woontoren

12-2016

The ShaQ, een duurzame woontoren met sharing Quality!

Voor de tender voor Blok1 in het Amstelkwartier, op de hoek van de Spaklerweg en de Korte Ouderkerkerdijk,  is een ontwerp gemaakt voor een woontoren welke is uitgeschreven door de gemeente. De uitvraag is een iconisch duurzaam gebouw te ontwerpen als markering van de plek. Het gebouw is een beeldbepalend element en het visitekaartje van het Amstelkwartier.

Het gebouwconcept is een directe afgeleide van de centrale vraag voor het realiseren van een beeldbepalend gebouw als visitekaart voor het Amstelkwartier.
Door verbindingen te leggen met de omgeving, zoals ook refererend naar de Rembrandttoren en Mondriaantoren, wordt het gebouw geen autonoom object. Het gaat de dialoog aan met deze specifieke plek, vormt een verhaal en zal samen met de nieuwe hoogbouw op de Kop Weespertrekvaart een poortfunctie in het gebied vormen. Het slanke elegante volume maakt het gebouw tot een uniek, krachtig gebouw.

The ShaQ is een woontoren van 73 meter hoog en telt 90 woningen met een ondergrondse parkeerkelder.
Het gebouw is opgedeeld in een plint en een terugliggende, naar boven toe slanker wordende bovenbouw, de hoekverdraaiingen creëren ruimte voor terrassen en verschillende doorzichten. Het gebouw krijgt hierdoor een rankere uitstraling en een afwisselend gevelbeeld vanuit verschillende oogpunten gezien.
Het gebouw is voorzien van gevelzonnepanelen op kleur die als bouwelement, zorgvuldig detailleerd zijn. Ondanks deze technische toepassing van de gevels oogt het gebouw transparant en ligt. De woningen hebben allen riante verdiepingshoge gevelpuien en inpandige balkons. De plint behuisd het commerciële programma met een gemeenschappelijk daktuin op het dak. Ook op de tussenverdiepingen en op het hoogste dak is ruimte gereserveerd voor gemeenschappelijke buitenruimten. Van onder- tot bovenin ontstaat hierdoor een aanéénschakeling van toegankelijke buitenruimten voor alle bewoners. In het project zijn een aantal gedeelde ruimten en gedeelde functies geplaatst voor een groot wooncomfort en woonkwaliteit.
Het project kent een hoge duurzaamheidsklasse en is doorgerekend op BREEAM Classificatie Outstanding.

jaar: 03 – 2016
status: Tender inzending, afgerond
Opdrachtgever: G&S Vastgoed  – Boele & van Eesteren
Duurzaamheidsklasse: BREEAM-Outstanding
3D impressies: CIIID
maquette fotografie: Milan Hofmans
project grootte: 13.600 m2 bvo
woningen: 90 , 12.600m2 bvo
Commercieel: 1000m2 bvo

 

Project-pics

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


POPPENHUIS’ WERELD

18 November 2016 // by Furkan Kose

POPPENHUIS’ WERELD

11/2016

Ontworpen voor het project ‘Doll’s House’: architecten voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. Een initiatief om aandacht te vragen voor kinderen met de zeer ernstige energiestofwisselingsziekte.

20 architecten werden gevraagd een poppenhuis te ontwerpen en te bouwen. Deze bijzondere poppenhuizen zullen vanaf eind maart 2017 door Nederland tentoongesteld worden en medio 2017 worden geveild. Ook zal er een boek uitgebracht worden over dit initiatief en alle poppenhuizen. De opbrengsten komen ten goede aan Energy4all en Stofwisselkracht. Via hen zal onderzoek naar energiestofwisselingsziektes worden ondersteund.

De atelier PUUUR bijdrage ‘POPPENHUIS’ WERELD’ is meer dan alleen een poppenhuis. Het is een ruimtelijk spel voor kinderen waarbij zij telkens opnieuw uitgedaagd en geprikkeld worden in hun fantasie. De elementen kunnen op oneindig verschillende manieren geschakeld worden en elke keer zal er weer een andere fantasie wereld ontstaan, een dorp, een straat, een huis, een toren, een trein, een draak, een slang, een schorpioen…

 

 

Volg het Doll’s House project op facebook.com/d0llsh0use/

Model uitgevoerd door Studio KU+ www.studiokuplus.comProject-pics

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


PUUUR BSH facades finished

17 November 2016 // by Furkan Kose

GEVEL UIT DE STEIGERS PUUUR_BSH

11-2016

Our project PUUUR BSH in Buiksloterham in Amsterdam North is finaly scaffold free! Always a great moment and we are proud of the result! tight prefabricated masonry with unique brick dimensions and color palette!Project-pics

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


ATELIER PUUUR INCLUDED IN THE BOOK ‘ HET GROOT GEDENKBOEK 2016’ [ THE BIG MEMORIAL BOOK]

17 November 2016 // by Furkan Kose

 

ATELIER PUUUR INCLUDED IN THE BOOK ‘HET GROOT GEDENKBOEK 2016’ [ THE BIG MEMORIAL BOOK ]

10-2016

We are pleased to announce that Atelier PUUUR is included in the publication ‘Groot Gedenkboek 2016, with two special projects of us. Projects addressing future perspectives and current challenges for the funeralworld.

Among others the Islamic funeral pavilion [winner Golden Pyramid 2014 nomination Amsterdam Architecture Prize 2013] is discussed in an extensive interview about Islamic burial in the Netherlands.

The pavilion can be visited at the New Eastern Cemetery [De Nieuwe Ooster Begraafplaast]  in Amsterdam.

From the preface: HOW DO WE REMEMBER? NOTHING REMAINS AS IT IS “Netherlands remembers now completely different from a century ago. The ritual landscape from beeing born, die, commemorate and remember loved ones will be surprisingly different from us, say, a hundred years from now. […] Nothing remains what it is, in our minds, in our country, the familiar Dutch city decors and green countrysides evolve quickly. How? this is the subject of this book. A compact team of experts tackled this question..? how do we commemorate? They did research, visited sites, held interviews, made exhibitions with funeral professionals and with uninhibited students of spatial planning. This book portrayed in a kaleidoscopic way, the ritual landscape in the Netherlands and beyond. ”

‘HET GROOT GEDENKBOEK 2016’ [THE BIG MEMORIAL BOOK]. Memorials then, now, soon. Search through the ritual landscape “has recently been released and can be ordered here:Project-pics

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


ATELIER PUUUR OPGENOMEN IN HET GROOT GEDENKBOEK 2016

17 November 2016 // by Furkan Kose

 

ATELIER PUUUR OPGENOMEN IN HET GROOT GEDENKBOEK 2016

10-2016

Verheugd delen wij u mee dat Atelier PUUUR is opgenomen in Het Groot Gedenkboek met twee bijzondere projecten. Projecten die inspelen op toekomstperspectieven en huidige uitdagingen voor de uitvaartwereld.

O.a. het islamitisch uitvaartpaviljoen [winnaar Gouden Piramide 2014, nominatie Amsterdamse Architectuur Prijs 2013] wordt besproken in een uitgebreid interview over islamitisch begraven in Nederland.

Het paviljoen is te bezoeken op De Nieuwe Ooster Begraafplaats in Amsterdam.

Uit het voorwoord:

HOE GEDENKEN WIJ?
NIETS BLIJFT WAT HET IS

”Nederland gedenkt nu compleet anders dan een eeuw geleden. Het rituele landschap van geboren worden, sterven, herdenken en herinneren van dierbaren zal na ons, pakweg over honderd jaar weer verrassend anders zijn. […] Niets blijft wat het is, in ons hoofd, in ons land. Het vertrouwde Hollandse stadsdecor en groene platteland evolueren razendsnel mee. Hoe? Hierover gaat dit boek.

Een compact team van experts boog zich over de bondige vraag: hoe herdenken we?
Ze deed daarvoor onderzoek, bezocht locaties, hield interviews, maakte tentoonstellingen met funeraire professionals en met onbevangen studenten ruimtelijke ordening. In dit boek wordt op caleidoscopische wijze het rituele landschap in Nederland en ook daarbuiten in beeld gebracht.”

‘Het Groot Gedenkboek. Gedenkplaatsen toen, nu, straks. Zoektocht door het ritueel landschap’ is onlangs uitgebracht en hier te bestellen:Project-pics

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


Atelier PUUUR with PUUUR BLOK project included in N.A.i. Architecture in the Netherlands Yearbook 2015 / 2016

13 May 2016 // by Furkan Kose

 

Atelier PUUUR with PUUUR BLOK project included in N.A.i. Architecture in the Netherlands Yearbook 2015 / 2016

04-2016

Yearbook Architecture in the Netherlands in 2016 is the international showcase for Dutch architecture.

“The four-member editorial board, consisting of Tom Avermaete (Professor of Methods and Analysis, Faculty of Engineering, TU Delft), Kirsten Hannema (freelance architecture critic), Hans van der Heijden (architect) and Edwin Oostmeijer (independent developer) selects the 30 most outstanding projects in were completed last year and describes the main developments and trends affecting the production and design of the Dutch architecture.

The editorial office points out a search for an alternative way of development and a new definition of the architectural project. She sees a new group eager young architects to enter the stage of Dutch architecture. Unlike their predecessors SuperDutch, they want to refresh from the existing. Reinterpretation and radicalization of classical notions of composition, typology and tectonics are central. They emphasize the co-productive nature of the architecture instead of the architect as soloist visionary.”

 

Project-pics


PUUUR BLOK opgenomen in het N.A.i. Architectuur in NL Jaarboek 2015 / 2016

13 May 2016 // by Furkan Kose

 

atelier PUUUR met het project PUUUR BLOK opgenomen in N.A.i. Architectuur in NL Jaarboek 2015 / 2016

04-2016

Het Jaarboek Architectuur in Nederland 2016 vormt het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst.

‘De vierkoppige redactie, bestaand uit Tom Avermaete (hoogleraar Methoden en Analyse, Faculteit bouwkunde, TU Delft), Kirsten Hannema (freelance architectuurcriticus), Hans van der Heijden (architect) en Edwin Oostmeijer (zelfstandig projectontwikkelaar) selecteert de 30 opmerkelijkste projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en trends die de productie en vormgeving van de Nederlandse architectuur beïnvloeden.

De redactie signaleert een zoektocht naar een alternatieve manier van projectontwikkeling en een nieuwe definitie van het architectuurproject. Zij ziet dat een groep jonge architecten staat te trappelen om het podium van de Nederlandse architectuur te betreden. Anders dan hun SuperDutch voorgangers, willen zij vernieuwen vanuit het bestaande. Herinterpretatie en radicalisering van klassieke begrippen als compositie, typologie en tektoniek staan daarbij centraal. Ze leggen de nadruk op het co-productieve karakter van de architectuur en minder op de architect als solistische visionair.’

Project-pics


NOMINATION Amsterdam Architecture Price / Gouden A.A.P. 2016 for Atelier PUUUR – PUUUR BLOK !

13 May 2016 // by Furkan Kose

NOMINATion Amsterdam ArchitecturE Price / Gouden A.A.P. 2016 for Atelier PUUUR – PUUUR BLOK !

04-2016

The Amsterdam Architecture Price (A.A.P.) is an initiative of Amsterdam Centre for Architecture [ARCAM]. The A.A.P. 2016 is awarded to the building according to a jury as best seen from all construction projects that have been completed within the municipality of Amsterdam in 2015. The jury, this year consisting of Madeleine Maaskant, architect Bart Reuser and architectural historian Marieke Berkers have nominated on ten projects. In addition to the jury prize, also a winner will be chosen by a public jury.

Project-pics


NOMINATIE Amsterdamse Architectuur Prijs / Gouden A.A.P. 2016 voor Atelier PUUUR – PUUUR BLOK !

13 May 2016 // by Furkan Kose

NOMINATIE Amsterdamse Architectuur PRIJS / gouden A.a.p. 2016 voor atelier puuur – puuur blok !

04-2016

De Amsterdamse Architectuur Prijs (A.A.P.) is een initiatief van Architectuurcentrum Amsterdam [ARCAM]. De A.A.P. 2016 wordt uitgereikt aan het gebouw dat volgens een jury als beste wordt gezien van alle bouwprojecten die in 2015 binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam zijn opgeleverd. De vakjury, dit jaar bestaande uit Madeleine Maaskant, architect Bart Reuser en architectuurhistoricus Marieke Berkers heeft de keuze laten vallen op tien projecten. Voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt er ook een winnaar gekozen door een publieksjury.

Project-pics


WINNER Zuiderkerkprijs 2015 – Atelier PUUUR with PUUUR BLOK !

3 December 2015 // by Furkan Kose

winner Zuiderkerkprijs 2015 – Atelier PUUUR with PUUUR BLOK !

11-2015

We are proud and delighted with this recognition.

Three projects nominated by a professional jury make chance of winning the annual prize which is awarded by the City of Amsterdam for the best completed housing project in Amsterdam.
The prize will be awarded this year for the 18th time.

Project-pics