LLEigenhaardstudie

18 September 2019 // by Furkan Kose

 

 

 

 

 

STEDENBOUWKUNDIGE VERDICHTING _ STUDIE HERONTWIKKELING EIGEN HAARD

 

07-2019 SO studie Positief advies gemeente

 

massa- en typologieën studie tbv herinrichting en verdichting na-oorlogse wijk

 

Atelier PUUUR is gevraagd een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van bestaand bezit. De studie omvat een reeks van mogelijke nieuwbouw invullingen waarbij getracht is de bestaande huidige stedenbouwkundige, ruimtelijke kwaliteiten te behouden en ook nieuwe verbeterde kwaliteiten toe te voegen. De kenmerkende na-oorlogse strokenbouw met de ruime groene openbare ruimten en open karakter van de wijk dienden als uitgangspunt voor een reeks van typologieën. Verschillende woningtypologieën maken hier straks een goed gemengde wijk, waarbij zowel studio’s, appartementen en grondgebonden maisonnettes zijn voorzien, zodat zowel starters als doorstromers een plek kunnen krijgen. Het resultaat is een plan waarbij een flinke verdichting ten opzichte van het aantal bestaande woningen gerealiseerd kan worden met behoud van kenmerkende, ruimtelijke kwaliteiten met een ontspannen woonmilieu.

In nauwe samenwerking met de gemeente en stedenbouwkundigen is een voorkeursmodel aangewezen die de komende periode verder vorm gegeven en gerealiseerd zal worden.

Opdrachtgever: Eigen Haard, Amsterdam
woningen: 250-300 woningen, [sociale] huur / koop appartementen, 50 maisonnettes beganegrond
programma: parkeeroplossing, gemeenschappelijke groengebied
locatie: later stadium kenbaar gemaakt
grootte: ± 25.000m2 BVO
fase: pré schetsontwerp 07-2019
oplevering: nog onbekend

Project-pics

 

Comments are closed.