wtvTEXT

 

 

WOONGEBOUW met Ouder Kind Centrum _ WEESPERTREKVAART, AMSTERDAM

 

 

woningbouwcomplex The Rock _ 68 sociale huurwoningen & Ouder- Kindcentrum

De Weespertrekvaart buurt wordt begrensd door de Weespertrekvaart in het oosten, het nieuwe project Bajeskwartier, de Spaklerweg en het spoortracé in het westen en de ring A10 aan de zuidzijde. De Weespertrekvaart buurt kent vier delen: Kop Weespertrekvaart, Bajes kwartier, WTV-midden en WTV-oost. Er komt een nieuwe onderdoorgang onder het spoor ter hoogte van de Amstelstroomlaan. Deze nieuwe tunnel gaat de buurten Amstelkwartier, Bajes Kwartier en Weespertrekvaartbuurt straks met elkaar verbinden. Het Bajeskwartier, Weespertrekvaart Midden en Oost zijn nu in ontwikkeling en vanaf 2021/22 worden hier woningen, scholen en voorzieningen gerealiseerd, volgens de gemeentelijke planning. Weespertrekvaart Midden wordt getransformeerd naar een hoogstedelijk woon-werkgebied en is aangewezen als versnellingslocatie.

Kavel 1 van deeltransformatiegebied Weespertrekvaart-Midden / Strook wordt in twee delen ontwikkeld. Naast de realisatie van een alles-in-één-school met gymzaal op bouwveld 1A komt op bouwveld 1B een gemengd programma van een maatschappelijke functie met twee woonblokken erboven. Tussen de bouwblokken komt een daktuin voor de bewoners.

Op kavel 1B wordt een gebouw gerealiseerd met een woonprogramma van 3.450 m2 BVO met gemeenschappelijke fietsenstallingen. Het betreft sociale huurwoningen in de lage toren aan de Bajeskwartier zijde en jongeren woningen in de hoge toren aan het kruispunt met de H.J.E. Wenckebachweg. De woningen worden zowel gerealiseerd in de opbouwen als in de tweede bouwlaag van de plint. In de plint komt een maatschappelijke voorziening in de vorm van een centrum voor Ouder- en Kindteam (OKT).

Dit woonwerk gebouw met een daktuin landschap met daarop 2 torens als bouwblokken bovenop de sokkel heeft levendige gevels, met interessante verspringingen, doorkijkjes en contrasten tussen de 2 architectonische bouwblokken onderling.
Het ontwerp zorgt door de facetten [zonnesnedes] voor meer interessante doorzichten en uitzicht vanuit het plan en naar het plan. De facetten aan de gevel , ontworpen op meer zontoetreding naar het achterliggend tussengebied, zorgt tevens voor een gelaagdheid op stedenbouwkundig, architectonisch en ruimtelijk niveau met de patio op het maaiveld als meest intieme laag in het plan. De verschillende niveaus die ontstaan zorgen voor verschillende belevingen van openheid van de buitenruimten. De terugspringende gevels zorgen tevens voor meer lucht en licht in de dichtbebouwde tussenruimten van de twee torens. Door de gecreëerde setback werking, zal vanaf de binnentuindek de bebouwing tevens minder hoog ervaren worden.

De torens op de hoeken zorgt zowel aan de Wenckebachweg als aan de Amstelstroomlaan voor een krachtige, sprekende straatwand met een aantrekkelijk en interessante plintwerking door de open uitstraling van de plintgevels. De stoere baksteen materialiseren de plastiek en de facetten van de gevels geven het gebouw een eigen karakter.
De ‘zonnesneden’ en vertrappingen in de massa zijn gedefinieerd door de ruimtelijke werking. De gevelplastiek en de verfijning van de hekwerken maakt het gebouw ook van dichtbij aantrekkelijk. De sokkel kent een goed samenspel van open en dicht, met veel openingen en transparante elementen en robuust stoer metselwerk. Het geheel krijgt hierdoor de vorm van een massief gevormd rotsblok.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het ontwerp. Er wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare energie bronnen als grondwarmte, zonnepanelen en een collectief wtw ventilatie systeem.
Daarnaast is natuur inclusief bouwen in de vorm van gereguleerde regenwaterhuishouding [rainproof], groene gevels [hittestress] en vogel nestkasten terug te vinden in het ontwerp.

 

Opdrachtgevers: Rochdale & gemeente Amsterdam
Ontwikkeling: Woningstichting Rochdale
woningen: 68 1-/2-/3-kamer appartementen 25m2/ 30m2/ 65m2 gbo
Beganegrond: sociaal maatschappelijk, Ouder Kind Centrum
gebouwgrootte: 4.800m2 BVO
stedenbouwkundige impressies: Pixelate It
Startbouw: mid 2022

 

Project-pics