woonwerkcascoloftsbshTEXT

Woonwerk casco LOFts _ bsh BUIKSLOTERHAM AMSTERDAM-NOORD

 

Een nieuwe balans tussen vrijheid en samenhang. De Europese stedenrace is de motor achter het nieuwe stedelijke elan. Modern citymanagement richt zich dan ook op de ontwikkeling van markante locaties waarbinnen de realisatie van openbare ruimtes, parken en pleinen een katalysatorfunctie heeft. Voor de locatie Buiksloterham te Amsterdam werden strategieën ontwikkeld voor het ontwerpen van ruimtelijke raamwerken waarin voor de gebruikers, op kleine schaal, meer vrijheden te geven zijn. Hiervoor dienen we voorwaarden te scheppen door toepassing van de juiste ruimtelijke principes en strategieën, die bepalend zijn voor het ontstaan van een complexe stedelijkheid, welke kan ontstaan als gevolg van transformatieprocessen. Een voortdurende transformatie van gebruik, functies en gebouwen vormt de
kern van stedelijke complexiteit, maar er zal voortdurend een balans moeten zijn in voldoende ‘bijzondere’stedelijke functies in de gebouwplinten naast grondgebonden woningen. Om dit te bereiken is een plan ontstaan waarin een hoge mate van flexibiliteit schuil gaat, die het mogelijk maakt om in de tijd gebouwen en openbare ruimten op verschillende manieren te gebruiken, zodat bewoners zich nu en in de toekomst kunnen identificeren met deze prachtige omgeving.
De voorgestelde stedelijke structuur is een aanéénschakeling van [semie-] openbare ruimten, welke door hun oriëntatie en ligging elk een eigen maat, schaal , mate van beslotenheid en karakter hebben. De verschillende doorzichten, verbindingen en hoogte-verschillen tussen- en rondom de bebouwing vormen een ruimtelijke ontmoeting. Waardoor er een ‘contact’ ontstaat tussen deze gebieden op verschillende schaalniveau’s. Ook op blokniveau is dit principe terug te vinden door de uitwisselbare woon-/werkfunctie. Door een effiënte leidingverloop van de nuts-voorzieningen is zelfs een uitwisseling op dezelfde verdieping mogelijk.

Schetsontwerp, nieuwbouw woningbouw met bedrijfsruimten en ondergronds parkeren, 2007 –
Plaats: Amsterdam-Noord
Opdrachtgever: Europan 9

Project-pics