urbancourtyardstilburgTEXT

Urban Court yards Tilburg

Een divers programma maakt een meervoudig ruimtegebruik van dit collectieve domein mogelijk. Wonen, spelen, ondernemen, recreëren en ontspannen ontmoet elkaar in een ensemble van kleinschalige gebouwen, hoven en pleinen waar, door articulatie van het maaiveld, plekken ontstaan van verschillende betekenis. Het thema voor de woningen is stedelijk wonen in een besloten groene omgeving. 
De aaneenschakeling van groene hoven vormen samen een beeld van intieme opeenvolgende plekken. De woningen zijn zo georiënteerd dat ze altijd uitzicht hebben op één of meerdere hoven. De collectieve ruimten en de privé tuinen met veranda’s worden niet gescheiden door een harde grens maar gaan ruimtelijk in elkaar over. Door kleine hoogteverschillen wordt enige afstand gecreëerd.

stedenbouw, woningbouw, 2005 –
grootte: 7.000m2, 157 koopwoningen, bedrijdsruimten, halfverdiepte parkeerkelder [252 pp]
plaats: Tilburg, Noordhoekring/Korte Schijfstraat/ Fabriekstraat/ Burgerijpad
opdrachtgever: Europan 8 NL

 

Project-pics