nulopdemeterwoningkavel1chouthavenTEXT

 

 

 

Kavel 1C_ Nul op de meter woningen, Houthaven AMSTERDAM-WEST

 

Kavel 1c is een pilot voor energie-nota-nul woningen. Bij energie-nota-nul woningen is de totale energierekening (elektra; geen gas) over een geheel jaar gerekend nul; er wordt niet meer energie verbruikt aan verwarmen, koken, apparaten etc. dan het huis zelf opwekt. Voor de Houthaven is de ambitie uitgesproken een duurzame energievoorziening aan te leggen en klimaatneutraal te gaan bouwen. Dit is vastgelegd in de notitie “Houthaven 100% klimaatneutraal’. Mede op basis van deze vastgestelde ambitie 100% Klimaatneutraal is het project Houthaven door het Ministerie van VROM geselecteerd als Excellent gebied en gelden verscherpte EPC normen die zijn vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Voor de duurzame energievoorziening heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel West besloten het projectgebied aan te sluiten op het stadswarmtenetwerk van Westpoortwarmte en lokale duurzame koudebronnen.
Klimaatneutraal bouwen betekent dat alle energie voor verwarmen, koelen, tapwater en alle gebouwgerelateerde elektragebruik wordt gespaard danwel duurzaam opgewekt op de locatie, zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Het elektragebruik door consumenten (o.a. audio/video/computers, keukenapparatuur, persoonlijke verzorging) valt buiten deze
definitie. DIt plan met 5 riante grondgebonden stadswoningen is doorgerekend op een EPC van -0,8

 

woningbouw, 2015
grootte: 1534m2 bvo
plaats: eiland1, Houthaven Amsterdam
opdrachtgever: Atelier PUUUR ism VINK BOUW BV.

Project-pics