spoorzoneTEXT

 

 

 

Woonzorgcomplex ‘PARKzicht’  _ Veld 6.1 , Spoorzone Nieuw – Delft 

 

186 zorg- & sociale huur wooneenheden Nieuw – Delft  

 

Naast het historisch stadshart verrijst Nieuw Delft. Een nieuw stadsdeel van ongeveer 24 hectare, met ± 1.200 woningen en meer dan 40.000 m² aan stedelijke functies. Met het ondergronds gaan van het spoor door de stad zijn de twee stadsdelen verenigd, hierdoor ontstaat een nieuw stuk stad: Nieuw Delft. Tot 2025 verandert dit Spoorzone gebied in een gevarieerde leefomgeving met ontwikkelingen zoals het nieuwe station en het stadskantoor van Delft. Dit gebied vormt de nieuwe entree van Delft met brede boulevards, groot stadspark, een gracht en afwisselende architectuur inspelend op thema’s als duurzaamheid en mobiliteit. Dit nieuwe gebied, Nieuw Delft, vormt een overgangsgebied tussen de binnenstad, de naoorlogse woonwijk de Voorhof en de groeiende kennisgemeenschap op en rondom de campus van de TU Delft. Een nieuwe wijk om in te wonen, te werken, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Het bestuur van zorginstelling Pieter van Foreest Delft en het Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft (OBS Delft) hebben het voornemen nieuwbouw te gaan realiseren op veld 6 van Nieuw Delft, gelegen op de kop van de Prinses Ireneboulevard. De locatie vormt één van de reeks hoeksteengebouwen in het plan Nieuw Delft.

Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van Nieuw Delft is het plan ‘Zicht op Delft’ van Palmbout Urban Landscapes. Het plan geeft een visie op de ruimte, de inrichting en bebouwing van dit nieuwe stuk stad. De hoofdstructuur van Nieuw Delft wordt gevormd door de hoofdwegen, het groen en het water. Door de grachtenstructuur ontstaan drie buurten met ieder een eigen karakter: het Van Leeuwenhoekkwartier, de Coendersbuurt en de Abtswoudse Hof. Volgens stedenbouwkundige Jaap van den Bout gaat het plan meer uit van een open ruimtelijk raamwerk waaruit invullingen gegenereerd kunnen worden, zonder vooraf dichtgetimmerde kaders met betrekking tot typologieën, verkaveling en fasering.

Aan de Ireneboulevard, aan de kop van het bouwveld 6, tussen het toekomstige Van Leeuwenhoekpark en de Nieuwe Gracht, komt een woonzorg complex voor de zorginstelling Pieter van Foreest. Hiermee komt een langgekoesterde wens van de organisatie in vervulling; een nieuwbouw gebouw waarin de zorgvisie optimaal meegenomen kan worden in de nieuwbouw realisatie.

Naast dit kopblok met zo’n 120 woonzorg woningen worden er zo’n 70 sociale huurwoningen gerealiseerd verdeeld over blokken aan de parkzijde en de grachtzijde van veld 6.1 . Het woonzorg complex krijgt een eigen inpandige parkeergarage voor gezamenlijk gebruik. Hiervoor wordt een samenwerking aangegaan met wooncorporatie Woonbron uit Rotterdam. Onderzocht wordt of dit een plek kan zijn voor mensen met lichte zorgwens of in de nabije toekomst zorgbehoeftig zullen zijn. De structuren van de gebouwen worden zo opgezet dat uitwisseling van zorg mogelijk gemaakt kan worden. Aan de binnenzijde van het gesloten bouwblok ontstaat een binnenhof die gedeeld zal worden door de zorgwoningen en de huurwoningen. Deze wordt gerealiseerd bovenop de gemeenschappelijke parkeerlaag, die in het hart van het gezamenlijk complex is voorzien.

Voorgesteld is een complex waarbij ontmoeting en buiten beleving centraal staan. De gemeenschappelijke ruimten die verdeeld zijn over het complex in zowel binnen als buitenruimten stimuleren ontmoetingen en rondgangen. De kwetsbare bewoners met dementie, krijgen hiermee verschillende mogelijkheden om in een beschermde omgeving zich vrijelijk te bewegen. Stedenbouwkundig vormt het kopblok met de zorgfunctie een kloek gebouw, die als een boekensteun de kop van dit lange bouwblok vormt met de aangrenzende pandsgewijze, zelfbouw blokken met hun verscheidenheid. Pieter van Foreest heeft een lange geschiedenis in de zorg en draagt de naam van de 16 eeuwse Delftse stadsgeneesheer. Het nieuwe complex weerspiegeld zowel de traditie en de trots van de zorginstelling als ook het individuele karakter van de toegespitste zorgbenadering.

 

 

Opdrachtgevers: zorginstelling Pieter van Foreest & woningcorporatie Woonbron
Projectontwikkeling: PlanPartners B.V.
zorgwoningen: 119 stuks 1K zorgstudio’s ± 36 m2 gbo
sociale huur appartementen: 67 stuks 2K & 3K appartementen gemiddeld 68m2 gbo
gemeenschappelijke ruimten: binnentuin, parkeerkelder
gebouwgrootte: ± 16.300m2 BVO
fase: D.O.
aannemer: ntb
Oplevering: ntb

 

Project-pics