lucentterreinripolinhilversumTEXT

Lucent terrein – Ripolin – NSF Hilversum

 

 

Historisch onderzoek naar het huidige Lucentterrein leidt terug naar het eind van de negentiende eeuw. De tijd waarin de Ripolin Verffabriek zich aan de Larenseweg en de NSF aan de Jan van der Heijdenstraat vestigden. De naam ‘Ripolinfabriek’ komen we voor het eerst tegen in de hinderwetvergunning van 20 november 1900 en zou een begrip in de verfwereld worden. Uit diverse uitbreidingen van de fabriek kan worden afgeleid dat het de Ripolin tot 1914 voor de wind ging. De jaren 1914-1918 verliepen echter zeer moeizaam, vooral omdat de fabriek gewend was haar producten voor een belangrijk deel te exporteren.

Grondstoffen en steenkool waren wel te verkrijgen maar uiterst duur. Er werd nog uitsluitend voor de binnenlandse markt geproduceerd. Slechts met de grootste moeite kon voorkomen worden dat er op grote schaal werknemers ontslagen moesten worden. Pas in 1923 werd weer het vooroorlogse productiepeil bereikt. Rond 1970 was het concern de grootste zelfstandige verffabriek in Europa, met een hoofdkantoor in Parijs. Met een verdubbeling van de productie kwam een einde van bijna negentig jaar verfproductie aan de Larenseweg en verhuisde het bedrijf naar een nieuwe locatie in Amersfoort en Barneveld. Na het verdwijnen van de Ripolin werd het gebouwencomplex overgenomen door de buurman, Phillips Telecommunicatie Industrie. Deze heeft gedurende een periode van tien jaar de oude gebouwen nog gebruikt. In 1985 werd besloten de nog resterende gebouwen te slopen om er een groot kantorengebouw neer te zetten, aansluitend op een kantoorgebouw dat al eerder op de hoek van de Larenseweg en de Jan van der Heijdenstraat was gebouwd. Daarmee kwam een definitief einde aan het Ripolincomplex.
Vandaag de dag is de vraagstelling ontstaan, hoe te denken over ruimtelijke ingrepen aan deze Larenseweg en Jan van der Heijdenstraat met als opgave deze locatie tot een woonomgeving te transformeren waarin de ruimtelijke kwaliteit, de historisch gegroeide, identiteitsbepalende structuren als ijkpunten gewicht in de schaal leggen als het over de leefbaarheid van de plek gaat. Dit betekent een verrijking en historische verdieping van de heterogeen bebouwde omgeving, waarmee wij allen historisch verbonden zijn. Oude archiefstukken tonen aan dat gefragmenteerde gevelwanden de Larenseweg destijds begeleiden terwijl de NSF bebouwing op een gestaffelde wijze aan de Jan van der Heijdenweg werd gesitueerd. Ook de compacte wijze van bebouwing is typerend voor oude fabriekscomplexen. Wellicht zijn dit ingredienten zijn in de conceptvorming voor deze opgave.

Schetsontwerp, Stedenbouwkundig plan: 200 woningen + winkelruimten 2007 –
plaats: Hilversum, Lucent terrein
Opdrachtgever: De Alliantie Ontwikkeling, Huizen

Project-pics